มทร.อีสาน เข้าร่วม อบรมในงาน Thailand and ASEAN MICE Venue Standard จังหวัดนครราชสีมา เร่งเตรียมมหาวิทยาลัยให้พร้อมในการรองรับการจัดงานทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

CERTIFICATION DOWNLOAD


ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ลงพื้นที่อบรมกิจกรรม Thailand and ASEAN MICE Venue Standard จังหวัดนครราชสีมา และเลือกใช้โรงแรมเมาท์เท็น ครีก กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นซ์ ห้องประชุม The Peak ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ปี 2019 – 2021 ในการจัดกิจกรรม

ทั้งนี้ นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสากรรมไมซ์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเปิดงานดังกล่าวฯ พร้อมทั้งมีสถานประกอบการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมสถานประกอบการทั่วทุกแห่งให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับสำหรับการงานทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
99/9 Moo 12, Mittraphap Road, KM. 91, Tambol Ladbuakhao, Amphur Sikhio, Nakhon Ratchasima, 30340 Thailand Email: reservation@mcd.co.th, info@mcd.co.th Mobile Phone: +66(0) 8 8885 3782, +66 (0) 9 4889 8869 Tel: +66(0) 2261-0265-8, +66(0) 44756100-5 Fax: +66(0) 2261-0269 Mountain Creek Golf Resort & Residences © Copyright 2020 All rights reserved.